اخبار

برگزاری اولین جلسه هیات اندیشه ورز بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان شمالی

اولین جلسه هیات اندیشه ورز بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان شمالی با تشکلهای کارگری و کارفرمایی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی اولین جلسه هیات اندیشه ورز بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان شمالی با تشکلهای کارگری و کارفرمایی برگزار شد.در این جلسه که در محل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد اعضای هیات اندیشه ورز قشر به همراه کلیه تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان حضور داشتند در ابتدای جلسه جناب آقای اسلام خواه مدیر کل کار و ریاست هیات اندیشه ورز بسیج کارگران و کارخانجات عنوان داشتند که با توجه به شعار سال باید تلاش کنیم پایه های تولید را براساس دانش نوین پایه گذاری کنیم وباید کمک کنیم که صنایع استان را براساس دانش های نوین پایه ریزی شود و این نیز به نوع خود باعث افزایش تولید و اشتغالزایی در کارخانجات خواهد شد و لزوم جمع آوری اطلاعات پایه برای برنامه ریزی این کار را خواستار شدند در ادامه جلسه جناب سرهنگ خاکسار مدیر سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان اظهار داشتند یکی از موضوعات مهم درباره شعال سال حمایت از کارگران به عنوان یکی از ستونهای اصلی تولید است و باید تمام تلاش را بر برطرف کردن مشکلات این قشر زحمتکش صرف کرد و در سال جاری برنامه های قشر بر همین اساس برنامه ریزی شده است سپس روسای تشکلهای کارگری و کارفرمایی در موضوعات مختلف صحبت هایی کردند و مشکلات و پیشنهادات خود را در ارایه دادند و در پایان اعضای هیات اندیشه ورز به بررسی سایر محورهای جلسه پرداختند.

اضافه کردن دیدگاه جدید