شهدا

شهید شاخص سال 1400 بسیج کارگران و کارخانجات کشور

شهید حاج محمد کلاته

شهید حاج محمد کلاته شهید شاخص جامعه کارگری و کارفرمایی خراسان شمالی به عنوان شهید شاخص سال 1400 سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور انتخاب شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید