1
2
3
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی نشست هم اندیشی با بازنشستگان تامین اجتماعی استان برگزار شد . دراین جلسه که در محل...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی دیدار و سرکشی ار جانبار گرانقدر محمد گریوانی ار شهرستان بجنورد خراسان شمالی انجام...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی دیدار و سر کشی از خانواده معظم شهید سلطانی از شهدای کارگر استان انجام گرفت. در این...