اخبار ویژه
Submitted by مجید مهدیفر on ش, 06/06/1400 - 09:45
شهید حاج محمد کلاته شهید شاخص جامعه کارگری و کارفرمایی خراسان شمالی به عنوان شهید شاخص سال 1400 سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور انتخاب شد.
تصویر
شهید شاخص سال 1400 بسیج کارگران و کارخانجات کشور