اخبار

برگزاری پویش نذر نفس توسط پایگاه بسیج کارگران و کارخانجات شرکت آلومینیوم جاجرم

پویش نذر نفس توسط پایگاه بسیج کارگران و کارخانجات شرکت آلومینیوم جاجرم برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی پویش نذر نفس توسط پایگاه بسیج کارگران و کارخانجات شرکت آلومینیوم جاجرم برگزار شد. این پویش که با هدف کمک به بیماران کرونایی نیازمند به اکسیژن برگزار شد پایگاه بسیج کارگران و کارخانجات شرکت آلومینیوم شهرستان با راه اندازی این پویش اقدام به جمع آوری کمک های مردمی جهت تهیه کپسول اکسیژن و داروهای مورد نیاز بیماران نمود تاکنون از کمک های جمع آوری شده تعدادی کپسول اکسیژن تهیه و در اختیار بیماران نیازمند قرار گرفت.این پویش همچنان تا رفع نیازمندی بیماران شهرستان ادامه پیدا می کند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید