1
2
3
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی جلسه رفع فقر مطلق بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی برگزار شد.در این جلسه که در...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی رزمایش جهادگران فاطمی خراسان شمالی با حضور گروههای جهادی بسیج کارگران و کارخانجات...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی مدیر سازمان بسیج کارگران خراسان شمالی از استاندار در روز جهانی کارگر در جشنواره...