06 تير 1401 - 08:34
نشست هم اندیشی با بازنشستگان تامین اجتماعی استان برگزار شد
02 تير 1401 - 02:06
دیدار و سرکشی ار جانبار گرانقدر محمد گریوانی از شهرستان بجنورد خراسان شمالی انجام گرفت.
26 خرداد 1401 - 10:20
همایش گرامیداشت سوم خرداد با حضور مدیران صنایع و کارخانجات در خراسان شمالی برگزار شد.
16 خرداد 1401 - 10:49
مدیر سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان شمالی معرفی شد.
10 خرداد 1401 - 08:31
دومین جلسه هیات اندیشه ورز بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان شمالی با حضور تشکلهای کارگری و کارفرمایی برگزار شد.
21 ارديبهشت 1401 - 10:15
جلسه رفع فقر مطلق بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی برگزار شد.
10 ارديبهشت 1401 - 12:09
رزمایش مواسات و همدلی و کمک مومنانه به مناسبت هفته بسیج کارگران و کارخانجات در خراسان شمالی برگزار شد.
05 ارديبهشت 1401 - 02:15
غبارروبی مزار شهدا به مناسبت شروع هفته کار و کارگر در خراسان شمالی انجتم گرفت.
21 فروردين 1401 - 01:25
اولین جلسه هیات اندیشه ورز بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان شمالی با تشکلهای کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

صفحات