آلبوم عکس

سرکشی از از کارگران بیمار با حضور برخی از مدیران استان به مناسبت هفته بسیج کارگری98

اضافه کردن دیدگاه جدید