آلبوم عکس

تصاویر رزمایش کمک مومنانه در هفته کار و کارگر سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خرسان شمالی

اضافه کردن دیدگاه جدید