آلبوم عکس

تشکیل جلسه وبازدید از واحد تولیدی صنایع تبدیلی در شهرک صنعتی بیدک بجنورد آقای تقی زاده

در این بازدید ضمن تشکیل جلسه و بررسی مشکلات این واحد تولیدی با حضور جناب سرهنگ خاکسار مسئول سازمان و جانشین شرکت شهرکهای صنعتی از واحد تولیدی صنایع تبدیلی آقای تقی زاده در شهرک صنعتی بیدک بجنورد بازدید بعمل آمد.

اضافه کردن دیدگاه جدید