آلبوم عکس

بازدید جانشین سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور از کارخانه قطعه تراش دقیق شهرستان اسفراین

اضافه کردن دیدگاه جدید