اخبار

وضعیت قرمز برای شرکت لوله گستر

بنا بر اخبار واصله ، بنا بر اظهار قوامی نماینده اسفراین طی هفته جاری موضوع شرکت لوله گستردر کمیسیون مربوط در مجلس مطرح و در صورت نتیجه نگرفتن ، هفته اینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

لوله گستر تنها تولید کننده ی لوله های بدون درز مورد استفاده در صنایع نفت و گاز است که به دلیل ورود بی رویه و با قراردادهای رسمی از چین، در وضعیت تولید زیر 20 درصد قرار دارد.

این شرکت اکنون با 700 کارگر در معرض فروش نیز قرار گرفته است. اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید