اخبار

شیفت ایثار در شرکت آلومینای جاجرم برگزار شد.

شیفت ایثار در شرکت آلومینای جاجرم با حضور150 نفر از بسیجیان این شرکت برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات سپاه خراسان شمالی شیفت ایثار در شرکت آلومینای جاجرم برگزار شد.در این برنامه که با حضور 150نفر از بسیجیان این شرکت و فرمانده ناحیه مقاومت شهرستان جاجرم برگزار شد کارگران این شرکت در برنامه جمع آوری ضایعات کمک به بهره وری و واحدهای نیاز به کمک شرکت کردند.

اضافه کردن دیدگاه جدید