اخبار

شرکت در رزمایش کمک مومنانه صنایع و کارخانجات خراسان شمالی

در رزمایش کمک مومنانه صنایع و کارخانجات خراسان شمالی شرکت کردند
به گزارش بسیج کارگری خراسان شمالی در رزمایش کمک مومنانه صنایع و کارخانجات خراسان شمالی شرکت کردند. در این رزمایش که همزمان در شهرستانهای استان برگزار شد صنایع و کارخانجات استان در بحث جمع آوری .شناسایی افراد و توزیع بسته ها شرکت کردند در این رزمایش بالغ بر2000 بسته معیشتی به ارزش 6 میلیارد ریال از طرف کارخانجات اختصاص پیدا کرد این کمک ها غیر از کمک های بهداشتی و بسته های بهداشتی در استان می باشد
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید