اخبار

سخنرانی طرح ایران یار در مدرسه متوسطه زینبیه

بنا به پایگاه خبر رسانی سازمان بسیج کارگری در روز چهارشنبه مورخه 97/11/3 در مدرسه متوسطه دوم زینبیه شهرستان شیروان به تعداد 80 نفر دانش اموز در خصوص طرح ایران یار با سخنرانی جناب دکتر عبدالرضا فرزانه و حمایت از کالای ایرانی سخنرانی برگزار گردید.که از فرایند مطلوبی برخوردار شد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید