اخبار

سخنرانی طرح ایران یار در مدرسه دخترانه متوسطه دوم کریم حاتمی

بنا به گزارش پایگاه خبر رسانی بسیج کارگری در روز چهارشنبه مورخه97/11/3 در مدرسه دخترانه متوسطه دوم کریم حاتمی سخنرانی توسط کار افرین جناب مهندس سیامک صفاری در خصوص طرح ایران یار و حمایت از کالای ایرانی صورت پذیرفت و تعداد دانش اموزان100 نفر بوده که از فرایند مناسبی برخوردار بود.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید