اخبار

سخنرانی طرح ایران یار در مدرسه امیر کبیر شیروان توسط جناب دکتر عبدالرضا فرزانه

بنا به پایگاه خبر نگاری بسیج کارگری خراسان شمالی در روز سه شنبه مورخه 97/11/2 در شهرستنان شیروان در مدرسه متوسطه اول امیرکبیر توسط جناب دکتر عبدالرضا فرزانه در خصوص طرح ایران یار حمایت از کالای ایرانی سخنرانی نموده است.که از فرایند مطلوبی برخوردار بود.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید