اخبار

برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل در کارخانه قند شیروان

رزمایش پدافند غیر عامل در کارخانه قند شیروان برگزار شد.

به گزارش بسیج کارگری خراسان شمالی رزمایش پدافند غیر عامل در کارخانه قند شیروان برگزار شد. در راستای آمادگی با حوادث احتمالی در این کارخانه جلسات هماهنگی به منظور تهیه سناریو و طرح این رزمایش با پدافند غیر عامل استانداری ازدوماه قبل شروع شد و درنهایت موضوع این رزمایش به عنوان حمله سایبری و اقدامات خرابکارانه انتخاب شد و با هماهنگی های لازم بعمل آمده با فرمانداری و ناحیه مقاومت شهرستان شیروان زمان اجرای این رزمایش مورخه یکشنبه مورخه27 بهمن انتخاب شد در این رزمایش که با سناریو حمله سایبری و اقدامات خرابکارنه دشمن در کارخانه قند شیروان برگزار شد تمامی دستگاههای خدمات رسان شهرستان و سپاه شهرستان و معاون فرماندار شهرستان شیروان و دیگر ادارات دولتی و180 نفر از کارکنان کارخانه قند شرکت داشته و به اجرای وظایف خود پرداختند و در پایان رزمایش جلسه جمع بندی اجرای رزمایش با حضور کلیه اعضای شرکت کننده در رزمایش برگزار شد و در این جلسه کلیه نقاط ضعف و قوت رزمایش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و برای حل نقاط آسیب پذیر کارخانه راه حل هایی اراپه شد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید