اخبار

دیدار جانشین سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور با مدیر کل کارو پیس هیپت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی

دیدار جانشین سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور با مدیر کل کارو پیس هیپت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی دیدار جانشین سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور با مدیر کل کارو پیس هیپت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی برگزار شد.در این دیدار مهندس نوری ضمن تشکر و خوش آمدگویی به جناب سرهنگ علی نژاد جانشین سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشورپیرامون مسایل مختلف به بحث و تبادال نظر پرداختند.

اضافه کردن دیدگاه جدید