اخبار

دیدار با بیماران کارگر به مناسبت هفته تامین اجتماعی

دیدار با بیماران کارگر به مناسبت هفته تامین اجتماعی انجام گرفت.
به گزارش ‍‍‍‍‍‍‍پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الأئمه علیه السلام دیدار با بیماران کارگر به مناسبت هفته ی تامین اجتماعی انجام گرفت.در این دیدار که به مناسبت هفته ی تامین اجتماعی انجام گرفت جانشین سازمان بسیج کارگری به همراه مدیر سازمان تامین اجتماعی استان و مدیر درمان تامین اجتماعی به همراه جمعی از مدیران مرتبط به دیدار بیماران کارگر رفتند و با دسته گل و شیرینی از آنها عیادت نمودند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید