اخبار

دیدارفرمانده ناحیه مقاومت شهرستان اسفراین و فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات با جانشین سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور

فرمانده ناحیه مقاومت شهرستان اسفراین و فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات با جانشین سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور دیدار کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اسفراین و فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات با جانشین سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور دیدار کردند.

اضافه کردن دیدگاه جدید