اخبار

جلسه ویدئو کنفرانس با فرمانده های نواحی مقاومت بسیج کارگری

بنابر پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری استان خراسان شمالی جلسه ویدئوکنفرانس در روز شنبه مورخه 1397/10/8 در ساعت 10 صبح با حضور جناب سرهنگ حاتمی جانشین فرماندهی در امور اقشار و مسئول سازمان بسیج دانش اموزی و کارگری با فرمانده های نواحی مقاومت و حوزه کارگری و دانش اموزی در خصوص طرح ایران یار ،نحوه اجرای آن برگزار گردید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید