اخبار

جشنواره ملی من تولید کننده بسیجی ام

جشنواره ملی من تولید کننده بسیجی ام

جشنواره ملی من تولیدگر بسیجی ام :
این جشنواره با هدف معرفی سبک زندگی یک تولید کننده بسیجی از زبان عموم جامعه را دارد. از تمام اقشار جامعه مخصوصا اندیشمندان و صاحب نظران و کسانی که در ترویج این اندیشه سخنی دارند دعوت می شود تا در این جشنواره شرکت کنند . شرکت کنندگان محترم می توانند پاسخ سوالات مطرح شده را در قالب نوشتار ، خاطره ، عکس و مقاله به یکی از راههای ارتباطی اشاره شده در زیر ارسال  نمایند.

جهت اتصال به سایت اصلی جهت مشاهده  شرایط جشنواره بر روی تصویر زیر کلیک کنید:


اضافه کردن دیدگاه جدید