اخبار

بیانیه جامعه کارگری استان خراسان شمالی در حمایت از فرمایشان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در مورد هدفمندی مصرف سوخت

بیانیه جامعه کارگری استان خراسان شمالی در حمایت از فرمایشان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در مورد هدفمندی مصرف سوخت
جمهوری اسلامی ایران با عنایت خداوند و رهبری امام خامنه ای (مدظله العالی) و ملت بصیر و فهیم ایران به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خواهد رسید.خدارا شاکریم که انقلاب اسلامی با وجود فراز و نشیب های فراوان و دشمنی دشمنان به بعثت انقلاب خود خواهد رسید و بار دیگر پوزه استکبار و طاغوت را به خاک خواهد مالید.کارگران استان خراسان شمالی در این انقلاب از تاثیرگذارترین اقشار در 4دهه اخیر بوده اند که در تمام عرصه های کار و تلاش،ایثار و شهادت حضور داشته اند وشهدای زیادی را تقدیم این انقلاب بزرگ کرده اند.کارگران استان خراسان شمالی ستون فقرات اقتصاد و تولید این استان و کشور هستند،کارگران در جنگ اقتصادی علیه کشور ایستادگی نموده وتحریم ها را پله ای برای رسیدن به خودکفایی و امنیت اقتصادی پایدار تبدیل کرده اند.کارگران با انسجام دو چندان همگام با آحاد مختلف ملت مسلمان ایران در راستای حمایت از بیانات گهربار و راهگشای امام خود در مورد لزوم حمایت از هدفمندی مصرف سوخت و انرژی و تایید تصمیم سران سه قوه در این باره ،که خود باعث خودکفایی و بی نیازی از بیگانگان در این زمینه خواهد شد را اعلام داشته و اغتشاشات اخیر عده قلیلی ، وابسته به بیگانگان و وطن فروشان را از مردم جدا دانسته و شدیدا محکوم نموده و وحدت ،انسجام و حمایت خود را از این تصمیم در مقابل توطئه گران بین المللی و سران ستمگر استکبار را به نمایش خواهند گذاشت.جامعه کارگری استان بار دیگر با لبیک به فرامین نایب برحق امام زمان( عج) و در تایید فرمان بزرگ سکاندار انقلاب اسلامی ، تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران در هدفمندی مصرف سوخت را برای جامعه حیاتی دانسته ،زیاده خواهی و ایجاد ناامنی اغتشاشگران داخلی و تخریب اموال عمومی و حمایت ایادی استکبار را از آنها محکوم می نماید.

اضافه کردن دیدگاه جدید