اخبار

برگزاری رزمایش کمک مومنانه حوزه بسیج کارگری شهرستان گرمه

رزمایش کمک مومنانه حوزه بسیج کارگری شهرستان گرمه انجام گرفت.
به گزارش بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان شمالی رزمایش کمک مومنانه حوزه بسیج کارگران و کارخانجات شهرستان گرمه برگزار شد.در این رزمایش که که با کمک خیران و فرماندهان پایگاهها و مشارکت بسیجیان این شهرستان انجام گرفت 1000بسته معیشتی در بین کارگران و افراد نیازمند در این شهرستان توزیع گردید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید