اخبار

برگزاری رزمایش خدمات رسانی با عنوان شیفت ایثاردر شرکت بتن آماده شهرستان گرمه

رزمایش خدمات رسانی با عنوان شیفت ایثاردر شرکت بتن آماده شهرستان گرمه با حضور بسیجیان کارگر این شرکت برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانس بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ، رزمایش خدمات رسانی با عنوان شیفت ایثاردر شرکت بتن آماده شهرستان گرمه با حضور بسیجیان کارگر این شرکت برگزار شد.در این رزمایش که با حضور بسیجیان این شرکت و به طور دواطلبانه و در عرصه کمک به بهره وری تولید برگزار شد بسیجیان در راستای کمک به تولید در کارخانه در بخش های مختلفی از این واحد تولیدی جهت پیشبرد راندمان تولید به مدت یک شیفت کاری بدون دستمزد در کارخانه کارکردند در پایان این رزمایش بسجیان این واحد تولیدی آمادگی خود را برای برگزاری رزمایش در مواقع دیگر و بنا به درخواست مدیر عامل اعلام نمودند.

اضافه کردن دیدگاه جدید