اخبار

برگزاری جلسه هماهنگی رزمایش پدافند غیر عامل کارخانه قند شیروان

جلسه هماهنگی رزمایش پدافند غیر عامل کارخانه قند شیروان در این کارخانه برگزار شد.
به گزارش بسیج کارگری خراسان شمالی جلسه هماهنگی رزمایش پدافند غیر عامل کارخانه قند شیروان در این کارخانه برگزار شد.در این جلسه که آخرین جلسه هماهنگی برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل در کارخانه بود کلیه دستگاههای خدمات رسان و اداری شهرستان شیروان و مدیران کل مرتبط نسبت به طرح رزمایش در این کارخانه توجیه شدند و همچنین نسبت به وظایف خود در رزمایش اطلاع پیدا کردند و اساتید پدافند غیر عامل به مدت 2 ساعت کلیه اعضای شرکت کننده در رزمایش را آموزش دادند و مقرر شد ظرف مدت10 روز این رزمایش اجرا گردد.

اضافه کردن دیدگاه جدید