اخبار

برگزاری برنامه تقدیر و تشکر از کارگران آرمستان شهرستان بجنورد به مناسبت هفته کار و کارگر

از کارگران آرمستان شهرستان بجنورد به مناسبت هفته کار و کارگر تقدیر و تشکر بعمل آمد.
به گزارش پایگاه اطلاع بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی از کارگران آرمستان شهرستان بجنورد به مناسبت هفته کار و کارگر تقدیر و تشکر بعمل آمد.در این برنامه که با حضورجناب سرهنگ خاکسار مدیر سازمان بسیج کارگران و همکاران وحاج آقا کوهستانی از اقشار تخصصی بسیج به مناسبت هفته کار و کارگر انجام شد از کارگران مجموعه آرمستان پارک جاوید شهرستان بجنورد با تقدیم لوح تقدیر وگل و یک بسته معیشتی تقدیر و تشکر بعمل آمد پوشش خبری برنامه صداو سیمای استانی از برنامه جهت انعکاس زحمات کارگران عزیز این بخش انجام گرفت.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید