اخبار

برگزاری برنامه بازدید دانش آموزان شهرستان فولاد از کارخانه فولاد اسفراین

رنامه بازدید دانش آموزان شهرستان اسفراین از کارخانه فولاد برگزار شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری خراسان شمالی برنامه بازدید دانش آموزان شهرستان اسفراین از کارخانه فولاد برگزار شد. در این برنامه دانش آموزان با کارخانه فولاد آشنا شدند

اضافه کردن دیدگاه جدید