اخبار

برگزاری برنامه بازدید دانش آموزان شهرستان شیروان از کارخانه قند شیروان

برنامه بازدید دانش آموزان شهرستان شیروان از کارخانه قند شیروان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری خراسان شمالی برنامه بازدید دانش آموزان شهرستان شیروان از کارخانه قند شیروان برگزار شد. در این برنامه دانش آموزان با کارخانه قند شیروان آشنا شدند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید