اخبار

بازدید از کارخانه سیکل ترکیبی شیروان

بنا به گزارش سازمان بسیج کارگری استان خراسان شمالی مطابق برنامه های طرح ایران یار از کارخانه سیکل ترکیبی شیروان با تعداد 60 دانش اموز مدرسه شهید چمران بازدید به عمل امد و مدیر عامل شرکت جناب دکتر فخرطه سخنرانی نمودند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید