1
2
3
به گزارش پایگاه اطلاع بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ، مدیران صنایع مادر با سردار فرمانده سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام به مناسبت...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ، برخی از مدیران مرتبط با کار و کارگر و جمعی از کارگران با امام جمعه مرکز...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ، نشست کارکنان شرکت یتروشیمی خراسان با فرمانده سپاه حضرت جواد الائمه علیه...