1
2
3
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات سپاه خراسان شمالی شیفت ایثار درکارخانه قند شیروان برگزار شد.در این برنامه که با حضور بسیجیان این...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات سپاه حضرت جواد الاپمه علیه السلام جلسه آموزش پدافند غیر عامل برای مدیران شرکت سیمان بجنورد...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الاپمه علیه السلام رزمایش دورمیزی پدافند غیر عمل در شهرک صنعتی بیدک بجنورد برگزار شد.در این...