1
2
3
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه،جلسه مدیرسازمان بسیج کارگران وکارخانهجات با سرمربی صالحین استان ابرگزار شد در این جلسه...
به گزارش ‍‍‍‍‍‍‍پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الأئمه علیه السلام دیدار با بیماران کارگر به مناسبت هفته ی تامین اجتماعی انجام گرفت....
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الاپمه علیه السلام جلسه فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج کارگری استان برگزارشد.در این جلسه که...