1
2
3
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الاپمه علیه السلام لوح تقدیر فرماندهی سپاه استان به مدیر عامل شرکت پتروشیمی خراسان تقدیم...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الامه علیه السلام مجمع مربیان بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان شمالی برگزار شد.در این...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ، روز ملی صنعت در استان خراسان شمالی برگزار شد.در این همایش که به مناسبت...