1
2
3
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران خراسان شمالی از خانواده شهید محمد کلاته توسط استاندار در مراسم بزرگداشت کارگر تقدیر و تشکر بعمل آمد. در این...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان شمالی به مناسبت روز قشر بسیج کارگران و کارخانجات اعضای ستاد کار و کارگر با خانواده...
به گزارش پایگاه اطلاع بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی از کارگران آرمستان شهرستان بجنورد به مناسبت هفته کار و کارگر تقدیر و تشکر بعمل آمد.در...