1
2
3
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات سپاه خراسان شمالی شیفت ایثار در شرکت پتروشیمی خراسان برگزار شد.در این برنامه که با حضور جانشین...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی نشست صمیمی جانشین سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور با مدیران و کارگران شرکت...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی دیدار جمعی از مدیران و کارگران کارخانه لوله گستر اسفراین با جانشین سازمان بسیج...