1
2
3
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ،دومین جلسه پدافند غیر عامل نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان برگزار شد .در این...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ،دومین جلسه پدافند غیر عامل نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان برگزار شد .در این...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ، جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج کارگری خراسان شمالی با حضور مدیران کار و تولید،...