12 ارديبهشت 1400 - 01:31
دیدار فرمانده ناحیه اسفراین با مدیر عامل و کارگران کارخانه لوله گستر و تقدیر و تشکر از کارگران نمونه به مناسبت هفته کار و کارگر انجام گرفت.
11 ارديبهشت 1400 - 12:30
غبارروبی مزار شهدا به مناسبت هفته بسیج کارگران و کارخانجات توسط ستاد هفته کارو کارگر انجام شد.
15 مرداد 1399 - 02:40
شیفت ایثار و کمک مومنانه در صنایع و کارخانجات استان خراسان شمالی با حضور کارگران بسیجی برگزار شد.
09 ارديبهشت 1399 - 02:37
بسیج کارگران و کارخانجات خراسان شمالی به مناسبت هفته کار و کارگر بیانیه صادر کرد.
02 دى 1398 - 02:36
برنامه بازدید دانش آموزان شهرستان جاجرم از کارخانه آلومینوم و آشنایی با صنایع برگزار شد
01 مهر 1398 - 01:48
شیفت ایثار در شرکت آلومینای جاجرم با حضور150 نفر از بسیجیان این شرکت برگزار شد.
20 شهريور 1397 - 11:36
رزمایش خدمات رسانی با عنوان شیفت ایثاردر شرکت بتن آماده شهرستان گرمه با حضور بسیجیان کارگر این شرکت برگزار شد.

صفحات