06 آذر 1399 - 11:36
جلسه تقدیر از کارگران بسیجی شرکت پتروشیمی خراسان شمالی به مناسبت هفته مبارک بسیج برگزار شد.