18 آذر 1397 - 10:21
برگزاری جلسه طرح ایران یار درمحل سازمان بسیج کارگری
18 آذر 1397 - 10:14
برگزاری جلسه حلقه مربیان صالحین
18 آذر 1397 - 10:01
برگزاری جلسه با مدیر عامل کارخانه قند شیروان
18 آذر 1397 - 09:24
برگزاری جلسه هیات اندیشه ورز دراداره کاراستان خراسان شمالی
06 آذر 1397 - 11:04
برگزاری تجمع بزرگ بسیجیان درهفته بسیج
30 آبان 1397 - 02:00
برگزاری کلاس پدافند غیر عامل شهرستان جاجرم
30 آبان 1397 - 01:45
دیدار با خانواده شهدا شهید دولت نظر بافکر
30 آبان 1397 - 12:01
جلسه نظارت ستادی از پایگاه امام علی (ع)پتروشیمی بجنورد
30 آبان 1397 - 11:40
جلسه با شورای پایگاه امام علی (ع)پتروشیمی
30 آبان 1397 - 11:29
برگزاری جلسه با مدیر عامل کارخانه پتروشیمی خراسان شمالی

صفحات