1
2
3
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ،جلسه مسئول بسیج کارگری استان با مدیرروابط کار اداره کل تعاون،کار ورفاه...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ، جلسه مسئول شرکت شهرکهای صنعتی و کارشناسان این شرکت با مدیر سازمان بسیج...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ، جلسه تشکلهای کارگری و کار آفرینی استان برگزار شد.در این جلسه که در محل...