1
2
3
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگان و کارخانجات خراسان شمالی جشنواره ایده ها و ابتکارات بسیجیان کارگری و کارخانجات خراسان شمالی برگزار شد. در...
به گزارش بسیج کارگری خراسان شمالی رزمایش پدافند غیر عامل در کارخانه قند شیروان برگزار شد. در راستای آمادگی با حوادث احتمالی در این کارخانه جلسات...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان شمالیسرکشی از خانواده های شهید باغچقی و بافکر از شهدای بسیج کارگری خراسان شمالی به...