1
2
3
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان شمالی جلسه روشنگری با مدیران کانون های بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر استان برگزار...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان شمالی جلسه بصیرتی و روشنگری با حضور مدیران و کارگران درکارخانه سیمان بجنورد...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان شمالی مراسم تجلیل از جانبازان و ایثارگران و کارگران نمونه سال99 به مناسبت سوم...