1
2
3
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان شمالی جلسه هیات اندیشه ورز بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان شمالی برگزار شد....
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری استان خراسان شمالی دیدار با خانواده شهید محمود لنگری از شهدای بسیج کارگری شهرستان بجنورد به مناسبت هفته مبارک...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری خراسان شمالی بازدید معاونین هماهنگ نیروهای مسلح استان و جمعی از مدیران کل از واحدهای تولیدی استان به مناسبت...