1
2
3
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ، جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج کارگری خراسان شمالی با حضور مدیران کار و تولید،...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ، کارگران بسیجی با جمع آوری بیش از 40 تن ضایعات فولادی در کارخانه فولاد...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ، رزمایش خدمت رسانی با حضور 100نفر ازبسیجیان قشر کارگری درکارخانه آلومینا...