1
2
3

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ، جلسه تودیع و معارفه مسئول سازمان بسیج کارگری استان برگزار شد.

...

حلقه مربیان سازمان بسیح کارگری استان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ، حلقه مربیان سازمان بسیح کارگری استان برگزار شد.

 این جلسه ...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ، نشست سیاسی ، بصیرتی و اقتصادی جامعه کارگری شهرستان بجنورد و شرکت...