1
2
3

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ، جشنواره تربیتی - تخصصی  شش گانه حلقات شجره طیبه صالحین بسیج کارگری...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ، جلسه شورای قشر بسیج کارگری استان برگزار شد.

در این جلسه که با...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ، نظارت از برنامه های سازمان بسیج کارگری استان توسط بازرس سازمان بسیج...