1
2
3

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه علیه السلام ، نشست سازمان بسیج کارگری استان خراسان شمالی با فرمانده ناحیه مقاومت...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه (ع) ، در جشنواره مالک اشتر پایگاه و حوزه بسیج کارگری استان موفق به کسب ر تبه برتر از...

در این جلسه که با حضور مربیان بسیج کارگری استان ،مسئول بسیج کارگری استان با مسئول تعلیم و تربیت استان و سرمربی صالحین بسیج کارگری استان همراه بود...