1
2
3
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان شمالی جلسه هماهنگی اتحادیه کامیونداران جاجرم و بجنورد و شیروان با مدیران کارخانه...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان شمالی دیدار مدیر عامل شرکت سیمان بجنورد با سردار فرمانده سپاه استان انجام گرفت.در...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان شمالی جلسه هیات اندیشه ورز بسیج کارگران و کارخانجات استان خراسان شمالی برگزار شد.در...